Türkçe English
     


 

Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla yükümlüsünüz.

 

Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla yükümlüsünüz.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

Araç İşletenlerin Hukuki Sorumluluğu ve Araç Sigortası
Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle 'Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği' hükümleri uygulanır.

Zarar, Ziyan ve Dava Açma
Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır. Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir.

Sorumluluğunuz
İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.

Önce sakin olun çevrede önlem alın
Kaza ve felaketlerde yardımsever insanların profesyonel ekipler gelene kadar kazazede ve felaketzedelere yardım etmeye çalışmaları çevremizde sık karşılaştığımız bir hadisedir Ancak kendi güvenliğini sağlamayan ya da sağlayamayan bir insanın problemi azaltmak şöyle dursun, yeni problemlere zemin hazırlaması da kaçınılmazdır Yine olay yerinde kişisel ve çevresel güvenliği sağlamadan müdahale edildiğinde yeni kurbanlar ortaya çıkması her zaman mümkündür

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Güvenli ilk yardım için şunları yapın:

* Sakin ve telaşsız olmalı, mümkünse kazazede ile tanışmalı, hastayı ve yakınlarını sakinleştirmelidir Güvenli ve kararlı bir konuşma tarzı olmalı, kullanacağı ses tonu ve kelimeleri iyi seçmelidir Sürtüşmeye meydan vermemelidir Hastanın yatmasını ya da oturmasını sağlamalı, gereksiz hareket ettirmemelidir

* Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli, hasta veya kazazedenin emniyetini sağlamalıdır

* Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı Bir kahraman olmadığını bilmelidir

Patlama ve zehirlenmeleri önleyin:

* Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalı, el freni çekilmeli, araç LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanası varsa kapatılmalıdır

* Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır

* Muhtemel patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmesi önlenmelidir

* Ortam havalandırılmalıdır

* Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmemelidir

* Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir Kaza noktasının önüne ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmelidir Bunun için kaza yeri 150 metreden görülecek şekilde kaza yapan aracın önü ile arkasına birer reflektör konulmalı, dörtlü flaşör yakılmalıdır

* Olay yerinde yaralıya yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır

* Yolun ortasında yatan yaralılar varsa, tekniğine uygun bir şekilde yolun kenarına alınmalıdır

* Olay yerinde tekrar değerlendirme yapılmalı, kaza olma riskini ortadan kaldırmalıdır

* Güvenlik ve ilk yardım için faydalı olabilecek kişiler saptanarak gerekli yardımı sağlamak amacıyla görevlendirmelidir